Про нас

Назва нашого шкільного клубу підприємництва "Alarum"- що у перекладі з латинської означає "Крила".
Наш девіз: "Alta alatis patent"- "Небо для тих, хто має крила!"
Наша мета: поглиблення економічних знань, формування підприємницької поведінки, розвиток лідерських якостей.

Завдання:
-         поглиблення економічних знань;
-         формування рис підприємця;
-         формування вмінь складати і реалізовувати бізнес-плани;
-         розвиток лідерських якостей;
-         підготовка до свідомого вибору професії;
-         розвиток навичок міжособистісного спілкування;
-         встановлення зв’язків з іншими ШКП, в тому числі іноземними. 
Статут шкільного клубу підприємництва
 
Статут шкільного клубу підприємництва «Alarum»
1. Загальні положення
1.1. Шкільний клуб, який має назву «Alarum» є добровільним молодіжним об`єднанням шлолярів, яке має на меті поглиблення та розширення знань учнів про підприємницьку діяльність, виховання підростаючого покоління в дусі комерційно освітчених людей, з добре розвинутими економічними якостями.
Адреса клубу:
Володимир-Волинська гімназія.
вул. 20-го липня 21, м.Володимир-Волинський.
 Волинська область, індекс 4700,  тел 2-38-32.

 1.2. Клуб здійснює свою діяльність на загальнолюдських засадах гуманізму і доброзичливості, поваги до національних почуттів і культурних традицій.
 1.3. Клуб будує свою діяльність на основі таких принципів:
- рівноправність членів, самоврядування;
- добровільний вступ до клубу і вихід з нього;
- спільне прийняття рішень;
 1.4. Членом клубу може стати кожен бажаючий школяр, старшого віку віку, починаючи з 7-го класу.
1.5. В своїй роботі Клуб керується власним Положенням. Робочими мовами є українська та інші мови, які вивчаються в школі.
2. Мета і завдання
Шкільний клуб підприємництва ставить за мету:
2.1. Поглиблення економічних знань, формування підприємницької поведінки, розвиток лідерських якостей; .
2.2. Виховання дітей та учнівської молоді в дусі миру, дружби, взаємопорозуміння і співробітництва, формування позиції справжнього громадянина.
2.3. Завданнями Клубу є:
-         поглиблення економічних знань;
-         формування рис підприємця;
-         формування вмінь складати і реалізовувати бізнес-плани;
-         розвиток лідерських якостей;
-         підготовка до свідомого вибору професії;
-         розвиток навичок міжособистісного спілкування;
-         встановлення зв’язків з іншими ШКП, в тому числі іноземними.
3. Основні напрямки діяльності
3.1. Знайомство з роботою підприємців, розвиток лідерських здібностей.
3.2. Встановлення і розвиток дружніх зв`язків між школярами України.
3.3. Налагодження співробітництва між навчальними закладами.
3.4. Вивчення цікавих фактів з підприємницької діяльності.
3.5. Організація цікавого і змістовного дозвілля молоді, підвищення  її політичної культури.
4. Форми роботи Європейського клубу
4.1. Розвиток підприємницьких здібностей (тренінги, тестування, мозкові штурми, інформаційні лікбези)
4.2. Проведення днів Клубу і робота в об`єднаннях (гуртках, секціях за напрямками: інформаційним, культурологічним, світоглядним тощо).
4.3. Масові заходи: фестивалі, конгреси, зустрічі, тижні активних дій, конференції, організаційно-діяльні ігри, пізнавально-розважальні заходи.
4.4. Благодійні акції: ярмарки, виготовлення сувенірів, концерти тощо.
4.5. Поширення інформації про шкільний клуб серед молоді.
4.6. Участь у видавничій діяльності, підготовка інформаційних стендів і макетів, участь у виставках.
5. Структура і керівництво
5.1. Вищий орган Клубу – загальні збори його членів. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, емблему.
5.2. Керівний орган – заступник директора з виховної роботи -Процюк Олена Сергіївна, практичний психолог- Мороз Олеся Володимирівна, вчитель економіки- Платаш Анжеліка Миколаївна.
5.3. У Раду Клубу входять керівний орган та члени клубу.
6. Членство
6.1. Членами Клубу є школярі, які дотримуються Статуту, активно працюють в одному з напрямків, практичними діями сприяють розвитку Клубу.
- дійсним членом стає школяр, який узгоджує свої дії з метою та цілями Клубу, виконує членські обов’язки, керується Статутом і діє в його дусі;
- почесним членом стає особа, який має перед Клубом виключні заслуги при виконанні його місії та цілей.
6.2. Дійсне членство виникає після добровільного бажання бути членом Клубу.
6.3. Дійсне членство закінчується добровільним виходом із Клубу або позбавленням членства.
7. Права і обов’язки членів Клубу
7.1. Член Європейського клубу має право:
- брати участь у заходах, організованих Клубом;
- отримувати інформацію про діяльність Клубу і його органів;
- вносити пропозиції щодо діяльності Клубу в подальший  період та брати участь в їх  реалізації.
7.2. Клуб розробляє  кодекс честі. Член Клубу зобов’язаний:
- діяти відповідно до Статуту Клубу;
- підтримувати традиції Клубу.
8. Ліквідація
Ліквідація Клубу проводиться за рішенням  загальних зборів членів Клубу.


Немає коментарів:

Дописати коментар